Phdr. Petra Skřivánková

PhDr. Petra Skřivánková

Pracovní praxe:

Satalické terapeutické centrum (klinická psycholožka a psychoterapeutka)

Klinika Modrý dům (klinická psycholožka a psychoterapeutka)

PN Bohnice (klinická psycholožka - dětské oddělení, centrum krizové intervence, ambulance klinické psychologie, akutní příjmové koedukované oddělení, akutní příjmové oddělení pro závislé muže na návykových látkách

Dětská psychiatrická nemocnice Louny (psycholog ve zdravotnictví)

TH klinika (psycholog ve zdravotnictví)


Psychologické praxe a stáže:

Fakultní Thomayerova nemocnice – Dětské centrum

PSYCHOTERRA s.r.o. – ambulance dospělé klinické a dětské klinické psychologie

Community Forensic Service, Hertfordshire, Velká Británie

Probation Service, St Alban, Velká Británie

PN Bohnice – ambulance dětské klinické psychologie

Fakultní Thomayerova nemocnice – Ambulance dětské klinické psychologie

Fakultní Thomayerova nemocnice – Neurologie lůžkové oddělení

Broadmoor Hospital, Crowthorne, Velká Británie

Testcentrum – překlad DSM V

Generální ředitelství Vězeňské služby ČR

Krizové centrum RIAPS

Policie ČR

Vojenský rehabilitační ústav, Slapy nad Vltavou

Dobrovolnická činnost v rámci programu “Korespondence s vězni”


Vzdělání:

Atestace z oboru Psychoterapie

Atestace z oboru Klinická psychologie

Karlova Univerzita v Praze, Filozofická fakulta, specializace: Klinická psychologie, získaný titul: PhDr.

Technische Universität, Dresden, Fakultät Mathematik und Naturwissenschaften, obor Klinische Psychologie, Semestrální výměnný program

Middlesex University in London, Health and Social Sciences, obor Psychology with Criminology, 2semestrální výměnný program

Karlova Univerzita v Praze, Filozofická fakulta, obor: Psychologie, specializace Klinická psychologie, získaný titul: Mgr.


Přednášková činnost:

Posuzování rizika spáchání násilí – škála HCR-20, V3
Přednášení o možnostech využití nové verze nástroje posuzování rizika násilné recidivy pro různé instituce – IPVZ, Psychiatrická nemocnice Bohnice, Psychiatrická klinika VFN v Praze, Vězeňská služba ČR

Poruchy osobnosti; Psychologické vyšetření
Přednášení pro střední zdravotnický personál


Členství:

Asociace klinických psychologů

Asociace forenzních psychologů – členka prezidia

Českomoravská psychologická společnost


Publikační činnost

1) Skřivánková, P. (2020). SAVRY: Strukturované hodnocení rizika násilí u dospívajících (1. české vydání). Praha: Hogrefe - Testcentrum.

2) Skřivánková, P. (2020). Násilný trestný čin a riziko jeho recidivy. In: Kapitoly z forenzní psychologie, ed. H. Boukalová, I. Gillernová, 90–106. Praha: Karolinum.

3) Skřivánková, P. (2020). Predikční nástroje posuzování rizika násilné recidivy. In: Kapitoly z forenzní psychologie, ed. H. Boukalová, I. Gillernová, 360–367. Praha: Karolinum.

4) Perkins, D., Páv, M. & Skřivánková, P. (2020). The Role of PPG in Sexological Assessment and Treatment of sexual offenders: A Comparison of British and Czech practice. In: International Handbook of Assessment and Treatment of Problematic Sexual Interests, ed. D. Akerman, D. Perkins, R. Bartels, 41–56. London, UK: Routledge.

5) Páv, M., Skřivánková, P., Wiseman, C., Vňuková, M., Blatníková Š. & Hollý, M. (2020). Forensic Treatment Services in the Czech Republic: Current State and Future Challenges, International Journal of Forensic Mental Health, DOI: 10.1080/14999013.2020.17325050.

6) Páv, M., Skřivánková, Vňuková, M., Ptáček, R. & Vevera, J. (2020). Hodnocení rizika násilného jednání. Česká a slovenská psychiatrie/Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 116(2): 66-73.

7) Páv, M., Skřivánková, P., Vňuková, M., Smékal, V. & Blatníková, Š. (2019, duben). An Analysis of the Czech Republic Forensic Mental Health Care System. EPA 2019 27th European Congress of Psychiatry, Varšava: Polsko.

8) Skřivánková, P., Páv, M., Hrdličková, M. & Paclt, I. (2019, duben). Structured Violence Risk Assessment in Youth. EPA 2019 27th European Congress of Psychiatry, Varšava: Polsko.

9) Jiřička, V., Vevera, J. & Valentová, P. (2014). Léčba odsouzených agresorů s dissociální poruchou osobnosti. In J. Raboch, I. Zrzavecká & P. Doubek (Eds.), Budoucnost o duševně nemocné v souvislostech: Sborník příspěvků z X. sjezdu psychiatrické společnosti ČLS JEP s mezinárodní účastí, Špindlerův Mlýn, 12. – 15.6.2014. (pp.117-120). Brno: Tribun EU.


Certifikáty a kurzy:

Psychoterapie psychóz II. – Institut klinické psychologie – Mgr. H. Navrátilová

IDS-p – Terapeutické centrum Modré dveře – PhDr. D. Krejčířová

IDS – Testcentrum – PhDr. D. Krejčířová

Vývojové škály Bayleyové – Testcentrum – PhDr. D. Sobotková

Psychoterapie psychóz I. – Institut klinické psychologie – Mgr. H. Navrátilová

KBT metody v praxi – Psychosomatická klinika – Mgr. R. Pešek

SON-R – Testcentrum – PhDr. D. Krejčířová

Vývojová psychopatologie – Institut klinické psychologie – PhDr. K. Malá

Psychoterapeutický výcvik v integrativní psychoterapii typu SUR ve Skálově institutu

Wechslerovy inteligenční škály – IKP – PhDr. K. Malá, PhDr. D. Krejčířová, Mgr. V. Šnorek

MMPI-2 – IKP - Mgr. V. Šnorek, PhDr. V. Probstová, CSc.

Rodinná terapie poruch příjmu potravy – MUDr. V. Chvála, PhDr. L. Trapková

Sex offending – Assessments and Treatment – prof. D. Perkins, PhD.

Integrativní psychoterapie – Skálův institut – J. C. Norcross, PhD.

Time-Limited Dynamic Psychotherapy – Skálův institut – H. Levenson, PhD.

ROR CS - PN Bohnice - PhDr. P. Goldmann, PhDr. T. Soukupová, PhD.

TAT – PN Bohnice - PhDr. P. Goldmann, PhDr. T. Soukupová, PhD.

Psycholog ve zdravotnictví – FF UK, akreditovaný kvalifikační kurz

Kresba postavy - PhDr. Zdeněk Altman

Violence Risk Assessment Across The Lifespan (SAVRY, HCR-20,V3) – Prof. J. L. Ireland

Systemická terapie v krizové intervenci - Gaudia

Psychologické posuzování věrohodnosti - Mgr. Ondrej Kubik, PhD.

The Leadership and Brain Science - M. Atkinson, PhD. R. Psych.