Akreditované pracoviště pro obor specializačního vzdělávání: Psycholog ve zdravotnictví – klinická psychologie

psychoterapie foto

Naše nestátní zdravotnické zařízení poskytuje psychologickou pomoc při řešení různých problémů a složitých životních situací pomocí navázání důvěrného vztahu, v kterém pacient mluví o svých tématech ve snaze dostat se k jejich hlubším souvislostem, lépe je pochopit, přijmout a někdy i nalézt vhodná vysvětlení nebo řešení. Dynamická psychoterapie se snaží za běžnými projevy našeho prožívání, usilování a jednání najít hlubší vrstvu skrytě působících činitelů, které ovlivňují naše vnější projevy. Těmito činiteli mohou být dřívější zážitky, které jsme si nechtěli připustit a potlačili je.

Psychoterapie probíhá mezi psychoterapeutem a jeho klientem (individuální psychoterapie), psychoterapeutem a partnerskou dvojicí (párová terapie), případně skupinou klientů (skupinová psychoterapie).

Objednání na psychoterapii je možné telefonicky nebo e-mailem (kontaktní formulář).


V případech akutní nouze se obraťte přímo na centrum krizové intervence:

  • RIAPS - Chelčického 39, Praha 3 (telefon: 222 586 768)
  • Centrum krizové intervence PL v Bohnicích - Ústavní 91, Praha 8 (telefon: 284 016 110)

Nestátní zdravotnické zařízení má smlouvu s VZP (111).

Od 1. 4. 2022 našemu zařízení byla udělena akreditace pro specializační vzdělávání v oboru klinická psychologie.

uvod web