alexandra rihova

Vzdělání:

 • EF STU Bratislava, elektronické počítače
 • FF UK Bratislava, klinická psychologie
 • Atestace z klinické psychologie
 • Funkční specializace v systematické psychoterapii
 • Výcvik v Krátkodobé analyticky orientované psychoterapii
 • Výcvik v Katatymně imaginativní psychoterapii
 • Výcvik v integrativní supervizi EAS
 • Výcvik v psychoanalytické manželské a rodinné terapií
 • Výcvik v operacionalizované psychodynamické diagnostice (OPD-2)

Odborné zaměření:

 • Individuální psychoterapie
 • Skupinová psychoterapie
 • Párová terapie
 • Lektorská činnost
 • Vedení Bálintovských skupin
 • Supervize

Narozena r. 1966, absolvovala EF STU v Bratislavě (1990) a klinickou psychologii na FF UK v Bratislavě (1994). Má atestaci z klinické psychologie (1996) a funkční specializaci v systematické psychoterapii (2000). Od roku 1994 zaměstnána jako klinická psycholožka na interní klinice nemocnice Ladislava Dérera v Bratislavě. Od roku 2000 na Psychoterapeutické a psychosomatické klinice ESET v Praze. Od roku 2003 v privátní zdravotnické praxi jako klinická psycholožka a psychoterapeutka. Od roku 2016 vedoucí Satalického terapeutického centra s.r.o.. Od 1.4. 2022 vedoucí specializačního vzdělávacího programu v oboru klinická psychologie.