Martina Táborská

Mgr. et Bc. Martina Táborská


Pracovní zkušenosti:

2022 - 2023: psycholog v dětském domově se školou Hamr na jezeře

2022 - nyní: psychoterapeut ve výcviku- pod vedením Elišky Remešové

2022 - nyní: psychoterapeut ve výcviku ve společnosti Hedepy (online terapie)

2022 - nyní: psychoterapeut ve výcviku v klinice Luna

2019 - 2022: dluhový poradce ve společnosti Volonté Czech

2020 - 2022: projektový manažer ve společnosti Volonté Czech


Stáže:

2023 – oddělení akutní péče, Psychiatrická nemocnice Bohnice

2020 – Ambulance centra pro hloubkovou mozkovou stimulaci (iTempo) na Neurologické klinice I. lékařské fakulty UK a VFN

2018 – Klatovská nemocnice, Psychiatrické oddělení

2018 – NUDZ, Oddělení kognitivních poruch (denní stacionář)

2018 – NUDZ, Oddělení úzkostných poruch (denní stacionář)

2017 - 2019 – NUDZ, Oddělení spánkové medicíny

2017 – VFN, Denní sanatorium Horní Palata

2015 – FNHK, Psychiatrická klinika (léčebna návykových nemocí Nechanice)

2015 – RIAPS, Manželská a rodinná poradna (Trutnov)

2014 – NOMIA, Poradna pro oběti násilí a dětské krizové centrum HK


Vzdělání:

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, obor psychologie, v roce 2021 titul Mgr.

Univerzita Hradec Králové, obor sociální a charitativní práce, v roce 2016 titul Bc.

Masarykova obchodní akademie Jičín, obor obchodní akademie, v roce 2013 úplné střední odborné vzdělání s maturitou


Semináře a výcviky:

Kurz psycholog ve zdravotnictví (2022)

Kurz krizové intervence (2022)

Započatý psychodynamický psychoterapeutický výcvik (2017 - nyní)

Seminář práce se stresem

Seminář psychoterapie poruch příjmu potravy

Seminář rodinná diagnostika a terapie

Seminář úvod do sexuologie

Seminář poruchy příjmu potravy - nový pohled na nemoc i léčbu

Seminář fundamentals of logotherapy and existential analysis

Seminář tělesný koncept, vývoj vztahu k tělu, psychoterapie

Seminář jak psychoterapeuticky pracovat s pubescenty a adolescenty

tym 01tym 02