Pavla Janská

Mgr. Pavla Janská

Vzdělání:

1988 – 1994: FF UK Praha - obor psychologie – jednooborové magisterské studium
1997 – 2002: Daseinsanalytický výcvik ve skupinové psychoterapii pod vedením Doc. PhDr. Jiřího Růžičky, Ph.D., komplexní psychoterapeutické vzdělání 2012
2012: atestace v oboru klinická psychologie
2013: funkční specializace v psychoterapii
2015: atestace v oboru dětská klinická psychologie
2015: ukončení výcviku v daseinsanalytické superviziKurzy a workshopy (neúplný výčet, uvedeny pouze certifikované nebo vícedenní výcviky):

Časová osa v Institutu RT a psychosomatické medicíny v Liberci, Práce se sny v Daseinsanalýze – Doc. PhDr. O. Čálek, CSc. - PVŠPS, Osobní existenciální analýza – Doc. PhDr. K.Balcar,CSc.-PVŠPS, Spiritualita, náboženskost a psychoterapie – MUDr.P.Remeš – PVŠPS, Hlubinný výklad Bible - MUDr.P.Remeš – PVŠPS, Lege artis postupy v komunitní a skupinové psychoterapii pro pokročilé - Doc. PhDr. J. Růžička, Ph.D. – PVŠPS, Základní kurz v ROR (IPVZ, PhDr. J.Ženatý) 2007-2008, Supervizní kurz v ROR (IPVZ, PhDr. J.Ženatý) 2009, TAT v klinické psychologii (PLB, PhDr. T.Soukupová, PhD.) 2011, Specializovaná diferenciální diagnostika dospělých v klinické psychologii (PLB, PhDr. P.Goldmann) 2012, Wechslerovy škály 2011-2012
Specializační kurz – Základní psychosomatická péče – MUDr.V.Chvála IPVZ, Praha, Vývojová psychopatologie – PhDr.K.Malá, ČSRaP, Praha, Vývojové aspekty v ROR – PhDr Krejčířová, 2017 Komplexný kurz Sandplaying – Mgr. Alena Vávrová, Inštitút rodinnej terapie a vzťahovej väzby, Martin, 2017-2018 vzdělávání v nedirektivní terapii hrou Inštitút terapie hrou, Bratislava, 2019-2021 PCA v herní terapii, Person center, 2021-2022 EMDR – CIPE Praha, 2021
Diagnostika a terapie DID – Suzette Boon 2021-2022, EMDR pro děti a dospívající – CIPE, 2023

Praxe:

1992 – 1999: rodičovská dovolená + v domácnosti
1999 – 2006: PPP Klatovy – psycholog – psychodiagnostika, školní a výchovné poradenství
2000 – 2017: Soukromá psychologická praxe Psychologia libera Klatovy – psycholog - psychodiagnostika, psychologické poradenství
Od 2003: Lektor sebezkušenostních výcviků ve skupinové psychoterapii - PVŠPS
2006 – 2019: Psychiatrická nemocnice Dobřany - klinický a dětský klinický psycholog, psychoterapeut
Od 2015: Supervizor a výcvikový psychoterapeut pro DA institut
Od 2017: Psychologická praxe Klatovy s.r.o. – poskytovatel zdravotní péče - klinický a dětský klinický psycholog, psychoterapeut
Od 2023: Satalické psychoterapeutické centrum s.r.o. – psychoterapeut, supervizor

Členství:

Česká společnost pro Rorschacha a projektivní metody (ČSRaP)
Česká psychoterapeutická společnost ČLS JEP
Česká daseinsanalytická společnost
Asociace klinických psychologů CR
Český institut pro psychotraumatologii a EMDR

tym 01tym 02