Mgr. Alice Derflová

Mgr. Alice Derflová

Vzdělání:

1989 - 1995: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy – jednooborová psychologie

Dosažená kvalifikace v oboru:

2018 - Diplom celoživotního vzdělávání klinických psychologů AKP České republiky

2018 - Certifikovaný kurz v systematické psychoterapii, Česká psychoterapeutická společnost ČLS JEP

2006 - Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru klinický psycholog (registrace), Ministerstvo zdravotnictví České republiky

1998 - Osvědčení Ministerstva zdravotnictví České republiky v oboru klinická psychologie (atestace), Institut postgraduálního vzdělání ve zdravotnictví

1995 - Státní zkouška z klinické psychologie

1994 - Státní zkouška z pedagogiky a psychologie

 

Kurzy a výcviky:

2018 - dosud: Supervizní výcvik ČIS

2006 - 2018: Individuální výcviková psychoterapie

2007 - 2008: Kurz Respektovat a být respektován, Společnost pro mozkově kompatibilní vzdělávání

1996 - 2000: Výcvik BIG SUR S, Pražský psychoterapeutický institut

1996 - Kurz Práce s časovou osou, Středisko komplexní terapie psychosomatických poruch v Liberci a Pražský psychoterapeutický institut

1996 - dosud: Balintovské semináře, intervize, individuální a týmové supervize

 

Pracovní zkušenosti:

2019 - dosud: Psychiatrická a psychologická klinika s.r.o. (klinický psycholog, psychoterapeut, odborný garant)

2015 - dosud: Rehabilitační klinika Malvazinky (klinický psycholog, odborný garant, supervizor)

2015 - 2020: Denní psychoterapeutické sanatorium „Ondřejov“ s.r.o. (klinický psycholog, vedení Balintovských skupin)

2014 - dosud: Diakonie ČCE (klinický psycholog - spolupráce na projektech „Stop násilí ve vztazích“ a „Dobrovolníci v rodinách“)

2013 - dosud: Satalické psychoterapeutické centrum s.r.o. (klinický psycholog, psychoterapeut)

2012 - dosud: Křesťanská psychologická poradna při Centru pro rodinu (psychologické poradenství, psychoterapie)

2010 - dosud: Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. (lektor psychoterapeutického výcviku)

2010 - dosud: 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy (výuka předmětu Lékařská psychologie)

2005 - 2010: mateřská dovolená

1997 - 2004: Psychoterapeutická a psychosomatická klinika Eset, s.r.o. (individuální a skupinová psychoterapie, vedení stacionáře pro pacienty s dg. z okruhu neurotických, psychosomatických a osobnostních poruch)

1995 - 1997: Psychiatrická léčebna Dobřany (práce pro příjmové oddělení, oddělení akutních i chronických psychotických pacientů, oddělení pro závislé ženy i muže, sexuální deviace a sociopatie - psychologická diagnostika, psychoterapie, relaxace, komunitní programy a režimová terapie)

tym 01tym 02