Mgr. Veronika Tomečková

Mgr. Veronika Jakubů

Pracovní zkušenosti:

Od 10/2023: Mateřská dovolená

3/2021 - doposud: Psycholog - psychoterapeut, Satalické psychoterapeutické centrum s.r.o., Stratovská 107/5, Praha 9, 190 15

8/2020 - doposud: Výzkumný pracovník - III. interní klinika VFN Praha (spolupráce na konferencích a článcích z hlediska psychologie, v obezitologii, koordinace pacientských setkávání)

7/2020 - doposud: Personalista - TOMA Olomouc s.r.o. (úvazek 0,5, nábor nových pracovníků)

9/2017 - 11/2019: Casemanager v oblasti práce a vzdělávání - Práh jižní Morava (asistence a podpora klientů s psychickým onemocněním, v přirozeném prostředí, koordinace podpory kolem klienta a mezioborová spolupráce (psychiatr, zaměstnavatel, škola, úředníci))


Vzdělání:

2012 - 2017: Masarykova univerzita - Obor Psychologie, Filosofická fakulta, ukončeno magisterským titulem


Další vzdělání:

11/2018: Pracovník v sociálních službách - Mavo s.r.o.

2016 - 2017: Kurz kompletní krizové intervence - Déčko Liberec

2/2021: Psycholog ve zdravotnictví - Pražská vysoká škola psychosociálních studií

2017 - 2019: Základní kurz rorschachovy metody - PhDr. Anton Polák, PhDr. Igor Obuch (nedokončeno)


Praxe a dobrovolnictví:

4/2020 - 5/2020: Fundación Súmate por la Inclusión

10/2017 - 10/2019: IPS Platforma

6/2016 - 5/2017: Sdružení cerebrum

9/2016 - 9/2017: SPOLU, studenský projekt (koordinátor)

10/2016 - 5/2017: Newron, studenský projekt

tym 01tym 02